„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych – Modernizacja gospodarstw rolnych”

 

 

 

Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

informuje, że w związku z planowanym naborem wniosków
w ramach poddziałania 4.1.3

„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych – Modernizacja gospodarstw rolnych”

organizuje spotkania informacyjne/ konsultacje dla potencjalnych Wnioskodawców tego typu operacji.


Spotkania odbędą się w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego w Toruniu, przy ul. Dąbrowskiego 4 w soboty 24 października i 7 listopada br. w godz. 9.00-13.00.

 

W trakcie spotkań pracownicy Biura Wsparcia Inwestycyjnego udzielać będą informacji dotyczących zasad przyznawania pomocy, sposobu wypełniania wniosku oraz biznesplanu, a także koniecznych załączników.


Niniejsze spotkania i konsultacje mają na celu spowodowanie złożenia jak największej ilości kompletnych i dobrze przygotowanych wniosków.


Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” rozpocznie się
19 października i trwać będzie do 17 listopada br.

 

 


Zapraszamy

Pracownicy Biura Wsparcia Inwestycyjnego
Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego
ARiMR w Toruniu
tel. 56 619 83 64 / 56 619 83 85