10-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Opatowicach

10-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Opatowicach

 


„Żeby ognisko nie zgasło trzeba dokładać świeżego drzewa”, toteż wierzymy, że przyszłe Członkinie będą realizowały założenia Koła, by ognisko tradycji nadal żywo „płonęło” we wsi Opatowice.

 

14 lutego 2015 r., w święto zakochanych, odbyła się uroczystość 10-lecia funkcjonowania, reaktywowanego w 2005 r., Koła Gospodyń Wiejskich w Opatowicach.

 

Bez wątpienia jest to jubileusz, który szczególnie wpisuje się w historię całej społeczności wsi Opatowice. Każdy jubileusz jest szczególną okazją do wspomnień i refleksji oraz do podsumowania i oceny dotychczasowej pracy. Jest to również czas wytyczenia sobie nowych celów i zadań na przyszłe lata.

 

Jubileusz 10-lecia dał także miejsce na wspomnienia i refleksje dotyczące pracy rolników i gospodyń wiejskich na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Uczestnicy wydarzenia mogli również wysłuchać historii Koła przedstawionej przez Przewodniczącą Panią Renatę Rutkowską.

 

Początki Koła Gospodyń Wiejskich w Opatowicach sięgają lat pięćdziesiątych XX wieku. Dążeniem kobiet wiejskich było wówczas zrzeszanie się w Koło Gospodyń Wiejskich, aby wspólnym, zorganizowanym wysiłkiem rozwijać i krzewić postęp cywilizacyjny na wsi. Z inicjatywy postępowych i przodujących kobiet wsi Opatowice utworzono Koło Gospodyń Wiejskich. Założycielką Koła była Maria Staszak, która została pierwszą przewodniczącą, pełniąc tę funkcję nieprzerwalnie aż do śmierci. Kolejną przewodnicząca została Teresa Albertyńska, która pełniła tę funkcję do początku lat dziewięćdziesiąty, kiedy to Koło zawiesiło swoją działalność.

 

W swej historii KGW w Opatowicach zajmowało się kultywowaniem tradycji wiejskich, m.in. tradycją darcia pierza, kiszenia kapusty, przygotowywania specjałów polskiej kuchni. Koło prowadziło rownież działalność społeczną w zakresie rozprowadzaniem piskląt drobiu domowego, jak i również koncentratów paszowych.

 

Reaktywacja Koła w 2005 r. była trudna, ale dość szybko okazało się, że mieszkanki Opatowic mają wiele energii i zapału do wspólnej pracy, aby odtworzyć na nowo organizację kobiecą na terenie wsi. Początkowo reaktywowane koło tworzyło 19 gospodyń. Przewodnicząca Koła została Renata Rutkowska, która pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. W kolejnych latach działalności, Koło powiększało się. Obecnie zrzesza 28 gospodyń, nie tylko ze wsi Opatowice, ale również z wsi okolicznych oraz miasta Radziejów.

 

Panie z KGW Opatowice przez 10 lat swojej działalności zrodziły wiele inicjatyw, które stały się znakiem rozpoznawczym Opatowskiej organizacji m.in. przygotowywania tradycyjnych potraw polskiej kuchni, w szczególności kuchni kujawskiej, przytowywanie wieńców dożynkowych, pieczenie chleba, a także organizowania uroczystości animujących życie kulturalne mieszkańców wsi m.in. dnia kobiet, dnia dziecka, bali sylwestrowych oraz karnawałowych.

 

Pani z KGW biorą również udział w wyjazdach na wystawy organizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, czy też K-PODR Oddział w Przysieku. Panie uczestniczą również czynnie w dożynkach organizowanych przez Gminę Radziejów przezentując w czasie tych uroczystości swoje wyroby. Koło czynnie uczestniczy w organizowaniu wycieczek oraz wyjazdów turystycznych w różne zakątki Polski.

 

Pani z KGW Opatowice mówią "Dziedzictwo kulturowe jest czymś co powstaje w danym miejscu i czasie, co stanowi o tożsamości kulturowej. Składa się na nie dorobek poprzednich pokoleń mieszkających i żyjących na wsi, toteż staramy się je zachować i przekazać następnym pokoleniom".

 

Jubileusz 10-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Opatowicach zaszczycił swoją obecnością Leszek Rosół - Przewodniczący Rady Powiatu wraz z małżonką Urszulą Rosół - Dyrektorem GOK w Czołowie, dr Marek Szuszman - Wójt Gminy Radziejów z małżonką, oraz Mirosław Kołodziejczyk - Radny Rady Gminy Radziejów, Sołtys Sołectwa Opatowice.

 

W trakcie uroczystości wystąpił Pan dr Marek Szuszman - Wójt Gminy Radziejów, który podziękował za zaproszenie, jak również za kultywowanie tradycji kujawskiej oraz zaangażowanie w życie społeczne dla mieszkańców wsi Opatowice; Urszula Rosół - Dyrektor GOK w Czołowie oraz Mirosław Kołodziejczy - Radny Rady Gminy i Sołtys Sołectwa Opatowice, który również podziękowali za dotychczasową działalność Koła oraz trud jaki Panie wkładają w życie wsi. Wszyscy mają nadzieję, że działalność Koła będzie nadal tak prężnie kontynuowana.

 

Po wystąpieniach zostały wręczone kwiaty oraz drobne upominki dla wszystkich członkiń Koła, jak również dla byłej Przewodniczącej Teresy Albertyńskiej, obecnej na tym dostojnym jubileuszu.

 

Dziś można powiedzieć, że członkinie KGW Opatowice z wielkim zaangażowaniem torowały drogę ku postępowi wsi, mając na celu dobro całej społeczności lokalnej.