Strategia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020

ZAPROSZENIE

 

         Szanowni Państwo,

 

          Wraz z podjęciem prac nad „Strategią Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020”, Urząd Gminy Radziejów

zaplanował w najbliższym czasie przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych z Mieszkańcami oraz instytucjami zainteresowanymi

problematyką rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy.

           Doceniając kluczowe znaczenie udziału społeczności lokalnej w procesie strategicznego planowania, organizowane

konsultacje społeczne będą miały na celu dokładne rozpoznanie preferencji Mieszkańców i ich wizję rozwoju Gminy. Zbiorowa

wiedza i doświadczenie, dotyczące sytuacji i miejscowych uwarunkowań, pozwoli wykreować optymalny plan rozwiązywania

istniejących problemów oraz kierunków przyszłych długofalowych zadań.

            W związku z powyższym, zapraszamy na Konsultacje Społeczne, które odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy wg

następującego harmonogramu:

 

 

"Strategia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020"

 

 

2 kwietnia 2015 r. URZĄD GMINY RADZIEJÓW, SALA 27

 

 

Godzina 9.00 – 10.30:

 

 

- kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Radziejów,

 

- pracownicy Urzędu Gminy Radziejów,

 

- radni Gminy,

 

- jednostki organizacyjne Gminy, w tym: ośrodki edukacji, kultury i sportu, ośrodki pomocy społecznej,

 

- instytucje użyteczności publicznej (np. straż pożarna, policja),

 

- przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, zrzeszeń religijnych, lokalnych mediów,

 

- przedsiębiorcy,

 

- przedstawiciele środowisk lokalnych, mieszkańcy Gminy.

 

Program spotkań:

 

- prezentacja założeń metodologicznych do opracowania „Strategii Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020”, identyfikacja obszarów problemowych i wstępna analiza SWOT,

 

- wstępna delimitacja sektorów strategicznych, warunkujących rozwój Gminy,

 

- przedstawienie propozycji projektów wpisanych do dokumentu, weryfikacja fiszek projektowych,

 

- przeprowadzenie badań ankietowych osób uczestniczących w spotkaniu konsultacyjnym.

 

 

Wójt Gminy Radziejów

 dr Marek Szuszman

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

          2 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Radziejów odbyły się konsultacje społeczne dotyczące „Strategii Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na lata 2014 – 2020”.

 

           Udziału społeczności lokalnej w procesie strategicznego planowania ma kluczowe znaczenie dla dokładnego rozpoznania preferencji Mieszkańców i ich wizji rozwoju Gminy Radziejów.


          Zbiorowa wiedza i doświadczenie, dotyczące sytuacji i miejscowych uwarunkowań, pozwoli wykreować optymalny plan rozwiązywania istniejących problemów oraz kierunków przyszłych długofalowych zadań dla Gminy Radziejów.


           W spotkaniu wziął udział dr Marek Szuszman – Wójt Gminy Radziejów, Jarosław Stokwisz – Zastępca Komendanta PSP, Leszek Rosół – Przewodniczący Rady Powiatu, radni powiatowi i gminni, sołtysi, pracownicy urzędu i instytucji działających przy Gminie, jak również przedsiębiorcy i mieszkańcy gminy Radziejów.


          Podczas spotkania zaprezentowany został projekt „Strategii Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na lata 2014 – 2020”, który zaprezentował Pan Łukasz Smetaniuk specjalista ds. funduszy unijnych w firmie „Faber Consulting”, która została wyłoniona do przygotowania strategii rozwoju. Odbyła się otwarta dyskusja nt. założeń ww. projektu strategii. Dyskusja była moderowana przez dra Marka Szuszmana - Wójta Gminy Radziejów oraz Pana Łukasza Smetaniuka z firmy „Faber Consulting”, wnosząc tym samym bogate spostrzeżenia do przedstawionego projektu.

 

 

 

Załączniki

Nazwa Rozmiar
ankieta-strategia-rozwoju-powiatu-radziejowskiego.doc 56 KB pobierz