Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Czołowie

          Sołectwo Czołowo jako pierwsze wybierało swoje władze sołeckie. Dopisała frekwencja, na 370 uprawnionych do głosowania obecnych było 126 osób. Sala pękała w szwach.

           Zebranie otworzył Jan Gołdyn, pełniący obowiązki Sołtysa Wsi, witając wszystkich zaproszonych gości: Leszka Rosoła - Przewodniczacego Rady Powiatu, Krzysztofa Rosińskiego - Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, Bogdana Deptę - Radnego Rady Powiatu, Włodzimierza Gorzyckiego - Radnego Rady Powiatu oraz Marka Szuszmna - Wójta Gminy Radziejów, jak również wszystkich mieszkańców sołectwa przybyłych na zebranie wyborcze.

           Pan Jan Gołdyn w imieniu mieszkańców sołectwa podziękował dotychczasowemu wieloletniemu Sołtysowi Wsi - Kazimierzowi Wiśniewskiemu, za 37-letnią pracę na rzecz sołectwa i zaangażowanie w jego rozwój.

           Obradom przewodniczył Waldemar Świecimski, który został przyjęty przez mieszkańców jednogłośnie na stawnowisko Przewodniczącego Zebrania. Przewodniczący odczytał sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej z kadencji 2011-2014.

           Członkami Komisji Skrutacyjnej, wybranymi jednogłośnie przez mieszkańców sołectwa byli: Mariusz Buszka - wybrany przez członków komisji na Przewodniczącego, Emilia Stanisławska oraz Tomasz Dominiak.

           W trakcie zebrania Marek Szuszman - Wójt Gminy przedstawił plany rozwojowe dla Sołectwa Czołowo, m.in. remont drogi powiatowej Radziejów (ul. Kruszwicka) - Czołowo oraz budowę chodnika na tym odcinku. Wójt przedstawił również plany rozwoju Gminy Radziejów na kadencję 2014-2018.

          Głos zabrali również zaproszeni goście, ustosunkowując się do wypowiedzi Pana Wójta, w szczególności do budowy chodnika łączącego Radziejów (ul. Kruszwicka) z Czołowem. Głos zabrali również kandydaci na Sołtysa Sołectwa prezentując swoje osoby.

 

         W wyborach na sołtysa wystartowało 4 kandydatów:
Zbigniew Dominiak, uzyskując w głosowaniu tajnym 58 głosów,
Halina Bykowska, uzyskując w głosowaniu tajnym 21 głosów,
Leszek Pomianowski, uzyskując w głosowaniu tajnym 8 głosów,
Jan Gołdyn, uzyskując w głosowaniu tajnym 32 głosów.

 

         Nowym Sołtysem Sołectwa Czołowo został wybrany Pan Zbigniew Dominiak.


         Do Rady Sołeckiej zgłoszono następujących kandydatów:
Arkadiusz Bogusławski, otrzymał 62 głosy,
Paweł Gralak, otrzymał 46 głosów,
Krzysztof Gralak, otrzymał 36 głosów,
Rafał Jarmuż, otrzymał 52 głosy,
Błażej Kupiszewski, otrzymał 78 głosy,
Zofia Kwiatkowska, otrzymała 39 głosów,
Mariusz Piłat, otrzymał 73 głosy,
Jan Ratajczyk, otrzymał 54 głosy,
Waldemar Świecimski, otrzymał 64 głosy,
Wiesław Wielgosz, otrZymał 49 głosów.

 

          Radę Sołecką Sołectwa Czołowo tworzyć będą:
Błażej Kupiszewski
Mariusz Piłat
Waldemar Świecimski
Arkadiusz Bogusławski
Jan Ratajczyk

 

 

Zebranie wyborcze w Czołowie.

 

Otwarcie zebrania wyborczego w Czołowie przez Pana Jana Gołdyna.

 

Powitanie zaproszonych gości na zebranie wyborcze w Czołowie.

 

Podziękowanie byłemu Sołtysowi Sołectwa Czołowo Panu Kazimierzowi Wiśniewskiemu.

 

Zbieranie kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną.