Wizyta gości z Ukrainy 29.05.2014

Pokazaliśmy naszym ukraińskim gościom działanie sołectwa na przykładzie Starego Radziejowa Wsi
i Starego Radziejowa Kolonii. Sołtysi: Bogusława Linowiecka i Kaizmierz Czynsz opowiedzieli o swojej pracy w sołectwie i zaprezentowali swoją wieś. Natomiast Państwo Elżbieta i Franciszek Banaszkiewiczowie wprowadzili gości w tajniki działania Koła Gospodyń Wiejskich i ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Radziejowie.

 

Wyjazd „w teren” poprzedziło spotkanie w Urzędzie Gminy z prezentacją na temat samorządu gminnego na przykładzie naszej jednostki.

                Jako, że otrzymaliśmy listy z podziękowaniami za zorganizowanie tego spotkania – uważamy, że było ono udane i częściej będziemy przyjmować zagraniczne delegacje, chwaląc się osoięgnięciami gminy.