Przedszkole w Skibinie

 

Jak dotąd Gmina Radziejów nie miała swojego przedszkola. W szkołach podstawowych powadzonych przez Gminę Radziejów, funkcjonują oddziały przedszkolne, jednak dzieci z terenów wiejskich musiały korzystać z przedszkola miejskiego w Radziejowie lub okolicznych gminach, a Gmina pokrywała koszty ich pobytu w tym przedszkolu. Pomimo tego, nie wszystkie dzieci korzystały z edukacji przedszkolnej z powodu ograniczonej liczny miejsc w przedszkolach.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności
w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, umożliwił ubieganie się o środki
na utworzenie przedszkola gminnego.

Projekt zyskał uznanie w Urzędzie Marszałkowskim i z dniem 2 stycznia 2013 r. Przedszkole Gminne w Skibinie rozpocznie swoją działalność.

Pozyskanie środków unijnych umożliwiło adaptację i remont pomieszczeń przeznaczonych na przedszkole, zakup nowych mebli, zabawek, wyposażenia oraz zatrudnienie kadry. Projekt będzie realizowany przez 2 lata przy pełnym finansowaniu
ze środków Unii Europejskiej. Kolejne 2 lata będzie finansowany przez Gminę Radziejów. Bez pozyskanego dofinansowania przedsięwzięcie to byłoby jednak niemożliwe
do zrealizowania.

Całkowity koszt projektu został oszacowany na 1804527,12 zł. Kwota dofinansowania wynosi 1533848,05 zł.

Trwają prace adaptacyjne w budynku Gimnazjum w Skibinie, zakupy wyposażenia, zabawek, mebli oraz nabór kadry i dzieci, tak, aby 2 stycznia przedszkole mogło rozpocząć działalność.

Na zdjęciu – pracownicy Sekcji Obsługi Techniczno-Gospodarczej Urzędu Gminy w trakcie ostatnich prac wykończeniowych.

 

 

 

 

Kliknij aby przejść do galerii