Muszla koncertowa


    Gmina Radziejów realizuje nietypową inwestycję. W historycznych Płowcach, przy pomniku upamiętniającym bitwę wojsk króla Władysława Łokietka z siłami zakonu krzyżackiego powstaje muszla koncertowa.
Będzie ona służyła zarówno samej inscenizacji Bitwy pod Płowcami, która w tym roku odbędzie się 19 sierpnia, jak i umożliwi organizację innych imprez kulturalnych – przeglądów piosenki, zespołów ludowych.

 Decyzja o budowie amfiteatru została podjęta z myślą o inscenizacji Bitwy pod Płowcami, która stała się już imprezą o zasięgu ogólnopolskim
i wymaga w związku z tym odpowiedniej oprawy. Władze gminne jednak mają nadzieję, że obiekt będzie służył także innym celom i przyczyni się do zrealizowania innych ciekawych pomysłów.
Wartość inwestycji to 144’006,43 zł. Projekt korzysta z dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, w kwocie 94’343,00 zł.
Wykonawcą jest firma PION-BUD Paweł Pieszak ze Strzelna. Termin zakończenia robót zaplanowano na lipiec br., tak, aby występ gwiazdy wieczoru podczas inscenizacji bitwy płowieckiej, odbył się już na nowej scenie.
    Wokół pomnika upamiętniającego bitwę płowiecką zostanie nasadzona nowa roślinność. Zaplanowano odnowienie szaty roślinnej, która uatrakcyjni teren wokół pomnika i sprawi, ze stanie się on bardziej przyjazny dla turystów i mieszkańców gminy. Wartość projektu to 16’500,00 zł, z czego 15’000, 00 zł zapewnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu w formie dotacji.
    Amfiteatr i nowe rośliny spowodują, że teren pomnika będzie prawdziwą wizytówką Gminy Radziejów.


Na zdjęciach: Pracownicy firmy PION-BUD przy budowie amfiteatru.

Kliknij aby przejść do galerii