Uroczystość otwarcia Stacji Uzdatniania Wody w Szostce

29 grudnia 2011 r. w obecności Vice Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dariusza Kurzawy, Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Bartosza Szymańskiego i jego zastępcy - Alicji Zdziarskiej, Starosty Radziejowskiego Mariana Zielińskiego, Kierownika Działu Umów i Kontroli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy i innych zaproszonych gości, jednocześnie oddano do użytku kilka ważnych inwestycji:

 • Stację Uzdatniania Wody w Szostce,
 • 5 placów zabaw,
 • 3 wielofunkcyjne boiska sportowe,
 • Teren rekreacyjny w Broniewie.

Zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody w Szostce eksploatowana jest od 1975 r. Dostarcza wodę dla 455 gospodarstw domowych z 11 wsi, korzysta z niej około 3000 osób. Wieloletnia praca ujęcia, a także niski stopień jakości zamontowanych urządzeń oraz materiałów, spowodował konieczność przebudowy i remontu. Woda z istniejącego ujęcia wymagała uzdatnienia ze względu na ponadnormatywne zawartości związków żelaza, manganu i zwiększoną mętność. W oparciu o te założenia zaprojektowano i wykonano nowoczesny ciąg technologiczny który zawiera:

 •  
napowietrzanie oraz odgazowanie wody w dostawionym dodatkowo pojemnościowym areatorze ciśnieniowym
 •  
ciśnieniową filtrację wody w trzech filtrach w celu usunięcia głównie związków żelaza,
 •  
napowietrzanie II-ego stopnia w dostawianym dodatkowo pojemnościowym areatorze ciśnieniowym o pojemności zapewniające przynajmniej 2 minutowe zatrzymanie napowietrzonej wody w celu dostarczenia tlenu do katalicznego utlenienia związków manganu,
 •  
ciśnieniową filtrację II stopnia w trzech nowych filtrach ciśnieniowych wypełnionych złożem katalityczno-kwarcowym, w celu usunięcia związków manganu,
 •  
retencje wody w nowych zbiornikach wody czystej powiększonych z 200 do 250 m3,
 •  
tłoczenie wody do sieci pod stałym ciśnieniem przez zestaw pompowy II stopnia z falownikiem,
 •  
awaryjną dezynfekcję podchlorynem sodu.

W studniach zostały zamontowane nowoczesne agregaty pompowe, które powodują znaczne oszczędności energetyczne oraz wymieniono rury tłoczne. Zmodernizowano obudowy studzienne na istniejących studniach. Ponadto wymieniono wszystkie otwory okienne i drzwiowe, ocieplono ściany i dach. Obecnie wydajność części technologicznej stacji uzdatniania wody wynosi 60 m3 na godzinę.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 975.436,67 zł. Wartość wsparcia to 75 % poniesionych kosztów, którego dokonał Urząd Marszałkowski z PROW, w tym odzyskane środki z podatku VAT. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo "HYDRO-SYSTEM" Tomasz Paradowski z Fabianek k/Włocławka. Zadanie realizowano od 22 czerwca do 27 października bieżącego roku.

W tym samym dniu symbolicznie oddano do użytku także 5 placów zabaw w miejscowościach: Biskupice, Kłonówek, Skibin, Piołunowo i Szostka. Ogólna wartość tych przedsięwzięć wynosi 198.123,88 zł. Dofinansowanie z PROW to 56 % kosztów. Wykonawcą placów zabaw była firma "Ferster" z Bydgoszczy.

Uruchomiono także 3 boiska sportowe wielofunkcyjne służące do gry w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa w miejscowościach Biskupice, Kłonówek
i Piołunowo. Wartość tych zadań to 95.592,15 zł. Dofinansowanie z PROW – 56 %. Wykonawcą była firma BUD-NIX-POL z Bytonia.

Od 29 grudnia oficjalnie można korzystać z parku w miejscowości Broniewo. Nasadzono tam nową roślinność, umieszczono różne elementy małej architektury oraz ogrodzono teren parku i istniejącego placu zabaw. Ogólna wartość projektu to – 32.041,84 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo ROLPOLEX z Piotrkowa Kuj.

Zmodernizowana hydrofornia pozwoli - obok stacji w Płowcach, zasilić nowopowstające budynki mieszkalne i osiedla oraz zapewni bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę terenu całej gminy.

 

Foto: Jolanta Młodecka - Gazeta Pomorska.

Kliknij aby przejść do galerii