Przebudowa dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg edycja 2023 zakończona!

W dniu 7 maja br. dokonano ostatecznego odbioru inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 180427C Kwilno – Płowce II od km 0+006,94 do km 0+501,94, nr 180407C Rokitki – Skibin od km 0+440,00 do km 0+772,80 oraz nr 180438C Przemystka – Biskupice od 0+450,00 do km 0+991,45”.

W Rokitkach nawierzchnia dróg została wykonana metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami bazaltowymi na emulsji modyfikowanej natomiast w Płowcach i Biskupicach wykonano nawierzchnię bitumiczną. Wartość całkowita wyniosła 1.303.665,52 zł, z czego 632.466,00 zł pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozostała kwota stanowi wkład własny Gminy Radziejów.

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe Prace Ziemne Piotr Leśków, Holendry Bytońskie 8, 88-231 Bytoń, został wyłoniony w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Przebudowa dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg edycja 2023