Obchody gminnego dnia strażaka 2024

Gminny Dzień Strażaka 2024

 

W sobotę, 11 maja br. na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kulturalno-Bibliotecznym w Skibinie odbył się gminne obchody Dnia Strażaka. Był apel, a także odznaczenia dla druhów strażaków. 

Uroczystości rozpoczęły się raportem, a następnie złożeniem przez druha Henryka Dolatę meldunku Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Radziejowie druhowie Romanowi Szczerbiakowi.

Przybyłych gości powitał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Radziejowie druh Rafał Staszak. Skierował on głębokie słowa uznania i podziękowania za ofiarną służbę wszystkim druhom strażakom. Do życzeń i gratulacji dla strażaków dołączyli także zaproszeni goście, a wśród nich Wójt Gminy Radziejów Arleta Brochocka, Przewodniczący Rady Gminy Radziejów Marian Bandyszewski, a także Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Radziejowie dh Roman Szczerbiak.

Uroczystość była doskonałym momentem do uhonorowania i wyróżnienia zasłużonych strażaków. Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa został odznaczony druh Artur Linowiecki, Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa uhonorowano druha Błażeja Sołtysiaka i Marcina Kapelińskiego, Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa druha Kamila Banaszkiewicza. W czasie uroczystości wręczone zostały także odznaki za wysługę lat.