Uroczysta Sesja Rady Gminy Radziejów, inaugurująca IX kadencję.

✅7️⃣ maja br. odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Radziejów, inaugurująca IX kadencję.

W obecności zaproszonych gości, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz szczególnego gościa, którym był Burmistrz Miasta Radziejów Pan Krzysztof Wolański, sesję otworzył i przewodniczył jej obradom Pan Mieczysław Malec – Radny Senior.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie – Pani Magdalena Gawinecka przedstawiła podsumowanie przebiegu procesu wyborczego oraz wręczyła zaświadczenia potwierdzające wybór na radnych oraz na wójta.

Nowo wybrani radni gminy Radziejów złożyli ślubowanie, w wyniku którego objęli swoje mandaty. Tym samym w poszczególnych okręgach radnymi są:

Okręg nr 1️⃣ Michał Nowakowski

Okręg nr 2️⃣Agnieszka Mąkol

Okręg nr 3️⃣ Marian Bandyszewski

Okręg nr 4️⃣Zbigniew Dominiak

Okręg nr 5️⃣ Błażej Patyk

Okręg nr 6️⃣Piotr Moraczewski

Okręg nr 7️⃣ Roman Piłat

Okręg nr 8️⃣ Emil Mirecki

Okręg nr 9️⃣ Wioletta Topolska

Okręg nr 🔟 Mirosław Kołodziejczyk

Okręg nr 1️⃣1️⃣ Artur Linowiecki

Okręg nr 1️⃣2️⃣ Radosław Linowiecki

Okręg nr 1️⃣3️⃣ Agnieszka Królczak-Kaczmarek

Okręg nr 1️⃣4️⃣ Mieczysław Malec

Okręg nr 1️⃣5️⃣ Norbert Śrubas

Swoje ślubowanie złożyła także Arleta Brochocka, która objęła urząd Wójta Gminy Radziejów.

W okolicznościowym przemówieniu Pani Wójt podkreśliła potrzebę współpracy na linii wójt – rada gminy – urząd gminy, a także wspólny cel jakim jest dobro gminy i jej mieszkańców. Zaprosiła do współpracy wszystkich mieszkańców.

Nowi radni wybrali Przewodniczącego Rady Gminy Radziejów oraz jego Zastępców. 🟩Zostali nimi: Pan Marian Bandyszewski – Przewodniczący oraz Panowie Mieczysław Malec i Radosław Linowiecki – Wiceprzewodniczący.

Rada dokonała też wyboru członków Komisji Rewizyjnej oraz komisji stałych Rady. I tak członkami Komisji Rewizyjnej zostali:

1️⃣ Norbert Śrubas

2️⃣ Artur Linowiecki

3️⃣ Wioletta Topolska

W pozostałych komisjach pracować będą:

🟩Komisja Rolnictwa i Spraw Socjalnych:

1️⃣ Zbigniew Dominiak

2️⃣ Michał Nowakowski

3️⃣ Błażej Patyk

4️⃣ Roman Piłat

🟩Komisja Oświaty i Kultury:

1️⃣ Marian Bandyszewski

2️⃣ Emil Mirecki

3️⃣ Agnieszka Królczak-Kaczmarek

4️⃣ Piotr Moraczewski

🟩Komisja Finansowo-Budżetowa

1️⃣ Mirosław Kołodziejczyk

2️⃣ Mieczysław Malec

3️⃣ Agnieszka Mąkol

4️⃣ Radosław Linowiecki

🟩Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1️⃣ Agnieszka Królczak-Kaczmarek

2️⃣ Zbigniew Dominiak

3️⃣ Mirosław Kołodziejczyk

Dzień wcześniej – 6️⃣ maja br. Pani Wójt, na zaproszenie władz Miasta Radziejów, uczestniczyła w uroczystej sesji inauguracyjnej Rady Miasta. Składając gratulacje radnym miejskim i Burmistrzowi Krzysztofowi Wolańskiemu, zwróciła szczególną uwagę na potrzebę budowy przyjaznych relacji między naszymi samorządami.

Wszystkim samorządowcom życzymy powodzenia i owocnej kadencji 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ - 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣🙂

Szymon Sobczak

Pełnomocnik ds. Wyborów