Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024”

 


Program dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie informuje o realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024. Wartość otrzymanego dofinasowania wynosi 439.209,00zł.

Całkowita wartość 439.209,00zł.

Program adresowany jest do:

– osób legitymujących się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, które wymagają pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej  polegają w szczególności  na pomocy w:

- wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

– wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

– wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

– wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

Szczegółowych informacji na temat w/w Programu udzielają telefonicznie pracownicy GOPS w Radziejowie : 54 231 28 78 w godzinach 7.30 – 15.30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie

ul. Kościuszki 58

88-200 Radziejów

 

                                                                                                            Kierownik GOPS

                                                                                                          Elżbieta Radzimska