Inwestycje
Budowa siłowni zewnętrznych w Bieganowie, Broniewie, Czołowie, PłowcachII, Broniewku, Skibinie, Szostce
2019-06-04
Autor Świderska Paulina
Separator_aktualnosci
Umowa z WFOŚiGW w Toruniu na zadrzewienie podpisana
2018-08-31
Gmina Radziejów podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zadania pn. „Urządzenie terenu zieleni przy remizie w Płowcach II, gmina Radziejów”. Wojewódzki Fundusz przyznał na realizacje w/w zadania dofinansowanie w kwocie 10 400,00 zł. Z udziałem środków z Gminy zagospodarowany teren przy wyremontowanej i odnowionej remizie strażackiej w miejscowości Płowce II.
Autor Staszak Rafał
Separator_aktualnosci
SUW Szostka
2018-08-27
Autor Świderska Paulina
Separator_aktualnosci
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
2018-08-27
Autor Świderska Paulina
Separator_aktualnosci
Wyremontowane chodniki
2018-08-22
Autor Świderska Paulina
Shadow_top Shadow_bottom
Poznajcie-kujawy